menu

I Skagen centrum sælges i offentlig udbud 20 almennyttige boliger

Ejendommen er opført i 1958 og er løbende vedligeholdt og moderniseret.

Ejendommen fremstår som en samlet enhed og bygget i 2 plan med fuld kælder.

Ejendommen består af kælder indeholdende: cykelrum - vaske- og tørrerum - tremmerum til hver lejer - gildestue - køkken - toilet - 2 x omklædning og bad og toilet til viceværter - flere disponible rum.
Gulvet i kælder er betongulv dels belagt med træ, fliser og malerbehandlet og fremstår i en god stand.

Stueplan som er en høj stueplan angribes via 2 trappe tårne og en elevator til altan gang.

Stueplan og 1. sal er stort set identiske, og består af 10 lejligheder på hver etage.

Lejlighederne er indrettet som handicapvenlige boliger og indeholder: entre - stort badeværelse med bruser og vask og toilet - stort soveværelse med skabe - kombineret opholds- og spisestue med åbent køkken og med udgang til sydvendt altan.

Lejlighederne har en rigtig fin indretning.

Lejlighederne er dels med malede gipspladelofter og dels med malede betonlofter. Der er malede vægge og lakerede trægulve.

Ejendommen er med termoruder dels i trærammer og dels i plast. Taget er sadeltag belagt med røde teglsten. Ydervæggene er dels mursten og dels beklædt med eternitplader der er malerbehandlet.

Lejlighederne er udlejet efter visitations princippet, og skal betragtes som udlejning til offentlige formål.

Køber er forpligtet til at overtage de lejere der fortsat er lejere i ejendommen pr. overtagelsesdagen. Der er pt. udlejet 14 lejligheder. Sælger tilstræber at ejendommen bliver tom for lejere pr. overtagelsesdagen.

For handlens betingelser henvises til købsaftalen med tilhørende bilag herunder tilbudsblanket, og den kan sammen med salgsopstillingen rekvireres ved henvendelse til ejendomsmægler og valuar Jens Jørgen Calundan på mobil 4073 3920 eller jjc@calundan.dk

........................................................................................................................................................................

UDDRAG AF UDBUDSVILKÅR - FOR ALLE UDBUDSVILKÅR HENVISES TIL KØBSAFTALEN

Ejendommen udbydes til salg i udbud for Frederikshavn Kommune på pris og projekt og til en mindstepris på kr. 10.200.000.

Købstilbud, der indeholder forbehold på andre vilkår end anført i udbudsmaterialet, kan sælger vælge at forkaste som ukonditionsmæssige.

Såfremt tilbudsgiver er et selskab, skal tegningsudskrift fra Erhvervsstyrelsen vedlægges købstilbuddet.

Ved afgivelse af købstilbud skal der vedlægges en skriftlig erklæring fra tilbudsgivers pengeinstitut om, at budsummen er til rådighed.

Ønskes ejendommen indkøbt til selskab under oprettelse eller med mulighed for overdragelse til anden juridisk person, kan købstilbud angives med eller ordre. Dette angives efter tilbudsgivers navn på tilbudsblanketten. Afgives købstilbud efter eller ordre, hæfter tilbudsgiver som selvskyldnerkautionist for opfyldelse af købstilbuddet.

Tilbudsgiver erklærer nøje at have gennemlæst hele udbudsmaterialet med tilhørende salgsvilkår og nedenstående bilag.

Køber er gjort bekendt med at handelsomkostningerne i salgsopstillingen i udbudsmaterialet først kan vises korrekt, når den endelig købesum kendes idet bl.a. udgiften til tinglysningsafgift af skødet beregnes på grundlag af købesummen.

Tilbuddet skal være Calundan ERHVERV i hænde senest den 15. november 2023 kl. 12.00.

Det er tilbudsgivers ansvar, at købstilbud er rettidigt fremme.

Der er ikke adgang til at overvære åbning af købstilbud. Indtil salg har fundet sted, er købstilbud fortrolige.

Tilbuddet skal være gældende frem til den 4. december 2023, hvor hver enkelt tilbudsgiver forinden har fået besked.

Handlen skal godkendes af Frederikshavn Byråd, og Frederikshavn Kommune er ikke forpligtet til at sælge ejendommen, men kan forkaste samtlige tilbud.

Ejendommen er omfattet af reglerne i Lov om leje, kapitel 24, hvorefter ejendommen skal tilbydes lejerne til overtagelse på andelsbasis inden overdragelse til anden side.

Senest 3 dage efter Frederikshavn Byråd godkendelse af købstilbuddet, skal sælger tilbyde ejendommen til lejerne i overensstemmelse med reglerne i nævnte lovs kapitel 24.
Pligten til at tilbyde lejerne ejendommen på andelsbasis varetages af Calundan ERHVERV.

Handlen er betinget af, at ejendommens lejere ikke accepterer tilbud om overtagelse af ejendommen på andelsbasis i henhold til Lov om leje, kapitel 24, indenfor den deri nævnte acceptfrist på 10 uger.

Ejendommen overdrages, uden ansvar for sælger for faktiske og retlige mangler af enhver art med undtagelse af vanhjemmel.
Ansvarsfraskrivelsen gælder alle fejl, mangler eller andre forhold vedrørende ejendommen herunder, men ikke begrænset til eventuelle lejeforhold, forureningsforhold, ejendommens grundarealer, samt eventuelle jordbundsforhold, herunder ledninger m.v. hvad enten disse befinder sig over eller under jord, udvendig eller indvendig i ejendommen mv., og for den lovlige benyttelse af ejendommen i henhold til gældende regler, herunder ombygninger og lignende.
Ejendommen overtages således i den stand, hvori den er og forefindes og sælger afgiver ingen indeståelser, garantier eller lignende, ligesom det almindelige mangelansvar er fraveget.

Jens Jørgen Calundan
Kontakt:
Jens Jørgen Calundan

Chr. Xs Vej 52, st. tv., Skagen
Sag: 22092023

Kontantpris 10.200.000
Etageareal m2 1213
Bebygget areal m2 641
Grundareal m2 2344
Lejeindtægt 1.344.000
Driftsudgifter 466.358
Forrentningspct 8,69
Energiklasse


Vis salgsopstilling
/

Vis salgsopstilling


Når du bestiller salgsmateriale, godkender du at vi gemmer de indtastede personoplysninger og at vi må kontakte dig telefonisk eller via e-mail vedrørende ejendommen. Du kan se vores persondatapolitik her!

Navn:

Telefon:

E-mail:

 Jeg ønsker salgsopstillingen sendt via post

 Ja, Ejendomsmæglerfirmaet Calundan må kontakte mig via telefon eller mail vedr. denne og lignende ejendomme

Book fremvisning

Book en fremvisning

Chr. Xs Vej 52, st. tv., Skagen - 22092023

Når du bestiller en fremvisning, godkender du at vi gemmer de indtastede personoplysninger og at vi må kontakte dig telefonisk eller via e-mail med henblik på fremvisning af ejendommen. Du kan se vores persondatapolitik her!

Dine oplysninger

Ønsket tidspunkt

Kontakt en af vores finansielle partnere