Kontakt os på
menu

Persondatapolitik for Calundan ERHVERV

 

Indledning

Vi er en ejendomsmæglervirksomhed, der tilbyder dig vurdering og salg af boliger og erhvervsejendomme.
Som led i vores forretning registrerer og bruger vi oplysninger om dig (personoplysninger). Det gør vi for at tilbyde dig den bedste service, for at overholde vores aftaler med dig samt for at opfylde forskellige lovkrav. Vi træffer alle relevante forholdsregler for at beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lov.
Denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger definerer, hvordan vi beskytter dine personoplysninger og dine lovbestemte rettigheder.
 

Brug af persondata

  

Hvorfor bruger vi dine personoplysninger? 

Vi registrerer og bruger personoplysninger, når:
-       du har bestilt materiale fra os
-       du har indgået eller overvejer at indgå en aftale med os om en ydelse
-       du har købt eller solgt en bolig eller erhvervsejendom igennem os
-       du har lejet eller udlejet en bolig eller erhvervsejendom igennem os
-       du har givet os tilladelse til at bruge dine personoplysninger til et bestemt formål
-       vi er juridisk forpligtede til det, fx. i henhold til
-       Lov om formidling af fast ejendom
-       Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom
-       Lov om juridisk rådgivning
-       Lejeloven
-       Erhvervslejeloven
-       Hvidvaskloven
-       Forældelsesloven
-       Bogføringsloven
-       Databeskyttelsesloven
-       det er nødvendigt for at forfølge vores legitime interesser. Det kan være for at forhindre misbrug, at styrke it-sikkerheden eller/og som led i direkte markedsføringsformål.
  

Hvilke personoplysninger registrerer og bruger vi?

Vi registrerer og bruger forskellige typer personoplysninger afhængigt af, hvilke opgaver vi skal udføre for dig eller hvilke ydelser du er interesseret i, herunder:
-       grundlæggende personoplysninger, fx. dit navn, dine kontaktoplysninger og dit CPR-nummer
-       økonomiske oplysninger, fx. oplysninger om gæld, din indkomst eller kreditvurdering
-       oplysninger om dit erhverv eller dit arbejde
-       oplysninger om din familie og husstand
-       id-dokumentation, fx. billede af sundhedskort, pas eller kørekort
-       oplysninger om de ydelser, vi leverer til dig
  

Følsomme oplysninger

Vi registrerer kun følsomme oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at kunne rådgive dig om en ydelse eller for at kunne servicere dig bedst muligt. Vi beder om dit eksplicitte samtykke til at registrere følsomme personoplysninger. Følsomme personoplysninger, vi registrerer, omfatter bl.a. oplysninger om dit helbred, eksempelvis om du er kørestolsbruger, af hensyn til dit boligbehov.
Vi registrerer muligvis også andre personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at levere bestemte ydelser til dig, eller hvis det er os pålagt ved lov.
Vores evne til at tilbyde dig den bedste rådgivning og de bedste løsninger afhænger i høj grad af, hvor godt vi kender dig. Det er derfor vigtigt, at de oplysninger, du videregiver til os, er korrekte og nøjagtige, og at du informerer os om eventuelle ændringer.
  

Hvornår og hvordan registrerer og bruger vi dine personoplysninger?

Vi registrerer og bruger personoplysninger i forbindelse med vores levering af vores ydelser, herunder blandt andet
-       salgsvurderinger
-       formidlingsopdrag
-       forhandlinger / købstilbud / købsaftale
-       vurderingsopgaver
-       udlejningsopgaver
-       køberrådgivningsopdrag
-       fremsendelse af salgsmateriale
-       registrering i køberkartotek
-       fremvisninger og åbne huse
-       udsendelse af nyhedsbrev
-       løbende kampagner, konkurrencer m.v.

Vi registrerer og bruger også oplysningerne i forbindelse med andre aktiviteter i relation til bestemte ydelser, herunder:
-       kundeservice, rådgivning og administration
-       udvikling og administration af vores produkter, ydelser og forretning
-       markedsføring af vores ydelser og produkter
-       identifikation af kunder
-       for at beskytte dig med bedrageri
-       for at opfylde lovbestemte krav
-       du udfylder formularer i forbindelse med bestillinger
-       du indsender bestemte dokumenter til os
-       du ringer til os
-       du bruger vores hjemmeside, vores apps og ydelser
-       du deltager i kundeundersøgelser eller kampagner
Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt til det formål, dine data er blevet registreret og bruges til. Af hensyn til vores ejendomsmægler- og rådgiveransvar gemmer vi afsluttede sager i 10 år (i visse tilfælde 30 år). Fristerne er fastsat efter de danske forældelsesregler.
Uanset øvrig sletning af dine oplysninger, gemmer vi altid adresser på de ejendomme vi har og har haft i kommission. Dette er udelukkende til statistikmæssig brug.
  

Personoplysninger fra tredjepart

Vi registrerer og bruger oplysninger fra tredjepart, herunder fra:
-       Den offentlige Informationsserver (OIS), e-nettet og andre offentligt tilgængelige kilder og registre. Vi registrerer og bruger fx. oplysningerne til at udarbejde og kontrollere det, i en ejendomshandel, lovbestemte materiale.

-       Kreditorer, pengeinstitutter og panthavere om indestående hæftelser og relevant økonomi. Vi registrerer og bruger ligeledes disse oplysninger til at udarbejde og kontrollere det, i en ejendomshandel, lovbestemte materiale, samt til sikring af, om en handel kan gennemføres. Vi opdaterer oplysningerne løbende
  

Tredjeparter, som vi deler dine personoplysninger med

Vi deler i visse tilfælde dine personoplysninger med visse tredjeparter:
-       Hvis du har bedt os om at bestille fotograf, plantegning, tilstandsrapport m.v. videregiver vi de oplysninger om dig og din bolig, som er nødvendige for at kunne kontakte dig og opfylde aftalen
-       Vi videregiver oplysninger om dig til behandling af salgsopstilling og handlen i sin helhed til e-nettet, i det omfang vi får dit samtykke hertil
-       Vi videregiver oplysninger om dig, herunder dit cpr-nummer til forsyningsselskaber, i det omfang det kræves og vi har dit samtykke hertil